Ickevåldstorg

Ickevåldstorg är en mötesplats där vi skapar ny kontakter och bygger vårt nätverk. Där vi tar del av varandras erfarenheter och strategier. Och där vi driver fram nya samarbeten och metoder.

Vi bygger vidare på mötesplatsen Ickevåld 202X, men vill ständigt bredda nätverket. Du är alltså mycket välkommen att delta även om du inte deltagit vid något tidigare arrangemang! 

TIDIGARE ICKEVÅLDSTORG

 
Tema: Påverkan, omställning och olydnad 
2023-04-19 
Titta i efterhand via: www.facebook.com/ickevaldsforum/live
 
MEDVERKANDE
Maria Engelbrektsson är socionom med fokus på byutveckling, Drömme, Ångermanland. Hon hjälper människor att organisera sig lokalt och demokratiskt, för att de tillsammans ska kunna börja bygga det hållbara samhälle som de längtar efter!
Anders Bergman är mångårigt engagerad i den antirasistiska rörelsen 5 i 12 som fört en lokal kamp till den nationella så väl som internationella arenan genom ett brett påverkansarbete.
Jonas Lundström är författare och aktivist, och har varit engagerad flera olika grupper och sociala rörelser de senaste tjugo åren, bland annat inom rättvisefrågor, antirasism, migration, antimilitarism, miljö- och klimatfrågor, och djurrätt.
Jonathan Ericsson Sjöman, kursansvarig för distanskursen "Fred, Ickevåld och ledarskap" och för fritidsledarutbildningen på Härnösands folkhögskola. Han har ett mångårigt engagemang inom miljö- och fredsrörelsen.
 
Tema: fredsbyggande rörelser i Israel och Palestina
2022-12-10
 
MEDVERKANDE
Jonathan Ericsson Sjöman, Kursansvarig för utbildningen Fred Ickevåld och ledarskap vid Härnösands folkhögskola
Stella Lundén, Rådgivare Fred och ickevåld på Kristna Fredsrörelsen
Deltagare från utbildningen Fred Ickevåld och ledarskap vid Härnösands folkhögskola