Program

Ickevåld 2021 kommer att anordnas som en digital mötesplats via videomötesverktyget Zoom. Vid lördagskvällens programpunkt finns även möjlighet att delta fysiskt i Umeå.

Nedanstående program ger endast en översiktlig bild av upplägget. Programmet bygger i hög grad på utbytet mellan deltagarna med workshopupplägg och olika typer av input från aktivister och akademiker. Programmet kommer innehålla täta pauser och pedagogiska variationer.

Anmälan senast 25 november via denna länk.

LÖRDAG 27 NOVEMBER 

9:00 Resan startar! Välkomna till Ickevåld 2021

 • Introduktion till dagarna och till forumet vi sakar tillsammans
 • Uppackning av den digitala resväskan som du som deltagare fått i förväg

9:30 Vad är Ickevåld och hur använder vi det begreppet och metoderna

10:15  Hållplats Världen- Ickevåld som nödvändighet, handling och hopp - i relation till klimatkris och militarisering

 • Ett samtal mellan Ell Jarl från Fridays for future, Malin Nilsson IKFF och Stellan Vinthagen professor i Ickevåld. Samtalsledare Ingvar Rönnbäck, Another Development Foundation
 • Gruppsamtal och reflektion utifrån dina eller din organisations perspektiv

12:15 Lunch

13:00 Hållplats Sverige – Ickevåldsmetoder för alla och alltid. Landet, landsbygden, orten – Dåtid, nutid och framtid

 • Ett samtal mellan aktivister och organisationer som verkar och har verkat för förändring lokalt. Manel Rodrick - Streetgäris, Christer Nilsson - Rädda Kynnefjäll och Sandra Eriksson ickevåldsaktivist, medlem i Nätverket Linje 17 mot Rasism, Verksamhetsutvecklare Fred och Ickevåld, Kristna Fredsrörelsen. Samtalsledare Karl-Johan Rahm
 • Gruppsamtal och reflektion utifrån dina eller din organisations perspektiv 

15:00 Hållplats Sapmí - vikten av ickevåldsliga handlingar och civilsamhällets/politikens/forskningens roll i samiska och urfolksfrågor

Kristina Sehlin MacNeil forskare på Várdduo – Centrum för samisk forskning samtalar med Erik Törnlund och Kerstin Andersson från Amnesty Sápmi och Henrik Blind som är distriktsordförande för Miljöpartiet i Norrbotten. 

17:00 Avslut för dagsprogrammet 

--- PAUS ---

19.00 Kamp och kultur – motstånd i skuggan av en kolonial historia 

Online eller fysiskt i Umeå, med framträdanden av Juvva Pittja, Magda Andersson och Norrfolk, och panelsamtal om kulturens roll i kampen för den värld vi vill skapa!

För mer info och för att komma till livesändningen, klicka på denna länk till Facebook-eventet!

Du som vill delta fysiskt kan föranmäla dig för att säkra din plats.
Föranmälan via denna länk.
Plats: Västerbottens museum (Bio Abelli), Umeå.
Det samiska kulturhuset Trahppie har öppet för fika och mingel från kl 17.30, och har även öppet efter föreställningen för fortsatta samtal.
 

SÖNDAG 28 NOVEMBER 

9:00 Välkomna tillbaka! 

9:30 Möt aktivister och representanter från olika ickevåldsmotstånd presentera sina förändringsvägar

Presentationer av bland andra:

 • M.A.M – vardagsmotstånd
 • Klimatprata 
 • Fred, Ickevåld och Ledarskap – Härnösands folkhögskola 
 • Fredsakademin - Svenska Freds 
 • En resa för livet – Zapatister i dag 
 • Digital medföljning av människorätts och urfolksaktivister 
 • Fler tillkommer

11:00 Vad gör vi nu tillsammans? Hur kan vi som enskilda individer, organisationer, aktivister och förändringsagenter hjälpa och inspirera varandra till ickevåldsmetoder och allianser? 

12:00 Avslut – vi ses på Ickevåld 2022

 

Arrangemanget dokumenteras av Evelina Rönnbäck, fotograf/skribent och Nathalie Töpperwien Blom, mötesantecknare och visuell facilitator.

TA del av ickevåld 2020 i efterhand

Ickevåld 2020 anordnades på grund av covid-19 som en helt digital mötesplats. Två programpunkter finns att ta del av i efterhand:

Ickevåld – Kampen mot förtryck med fredliga och frihetliga medel.

En föreläsning med Stellan Vinthagen som är professor professor i sociologi och forskaraktivist, samt ordförande för fakulteten Nonviolent Direct Action and Civil Resistance på University of Massachusetts. Och dialog med Isatou Aysha Jones, entreprenör, föreläsare & initiativtagare till Black lives matter Sweden, Rose tjejjour & My sister’s keeper foundation.

Se föreläsningen på Facebook

 

Sápmi – Motstånd och ickevåld

En temakväll med fokus ickevåld och motstånd i Sápmi. Ett motstånd mot kolonialism där kulturen spelar en central roll. Kvällen innehöll estradpoesi av Rönn-Lisa Zakrisson från Kiruna, texterna berör ämnen som kolonialismen, gruvindustrin, kärlek, queerhet och naturen. Och panelsamtal – Samisk kamp och ickevåld med deltagare:

 • Moderator: Ingvar Rönnbäck, Grundare av Another Development Foundation
 • Lisa Omma, renägare, Vapstens sameby
 • Henrik Blind, Gruppledare för Miljöpartiet i Jokkmokk
 • Matti Blind-Berg, ordförande i Girjas sameby
 • Kristina Sehlin MacNeill, Forskare vid Várdduo – Centrum för samisk forskning vid Umeå universitet
 • Sandra Eriksson, Ickevåldstränare med erfarenhet av arbete med människorättsförsvarare för landrättigheter i ursprungsbefolkning, Kristna Fredsrörelsen.