FREDAG 20 OKTOBER

15:00-17:00 - Ickevåld som motstånd och konstruktiv praktik 

Plats: Umeå universitet – Lindellhallen 4 (Gratis entré)

Seminariet sänds även live via Facebook-eventet.

 I en tid av militarisering, autokratisering, resurs- och miljökris finns ett behov att uppmärksamma utmaningar och möjligheter med ickevåld som motstånd och konstruktivt program för en annan värld.

Välkommen till ett samtal mellan forskare och aktivister som är aktiva för social förändring internationellt, i Sápmi och Sverige.

Medverkande:

 • Stellan Vinthagen, professor i sociologi och forskaraktivist, samt ordförande för fakulteten Nonviolent Direct Action and Civil Resistance på University of Massachusetts, USA. (Medverkar på distans) 
 • Kristina Sehlin Macneil är docent och forskare/biträdande föreståndare för Várdduo, centrum för samisk forskning vid Umeå universitet (Ubmeje Universitiähta) samt bitr. föreståndare för Humfaks forskarskola (FADC). Hennes forskning berör främst konflikter mellan utvinningsindustrier och urfolk.
 • Agnes Hellström är författare och journalist som under perioden 2016–2022 var ordförande i Svenska freds- och skiljedomsföreningen. Aktuell med boken “Fredsfittan - Natobeslutet som förändrade Sverige”.
 • Christine Bylund, doktor i etnologi vid Umeå universitet (Ubmeje universitiähtha), och forskar om funktionalitet, makt, normer och sexualitet. Christine är också skribent, bloggare, föreläsare och scenkonstnär.
 • Elisabeth Olivius, docent vid statsvetenskapliga institutionen vid Umeå universitet (Ubmeje universitiähtha) som forskar om makt och genus i relation till fred och fredsbyggande. (Moderator) 

 

 LÖRDAG 21 OKTOBER 

Plats: Kulturhuset Klossen, Ålidhems centrum, Umeå
Till lördagens och söndagens program krävs anmälan via bilda.nu/ickevald2023

9:00 Registrering 

9:30 Uppstart - Välkommen till Ickevåld 2023!

10.15 Fika

10.40 Pass 1 - Workshop om ickevåldsmetod

12:00 Lunch

13:00 Pass 2 - Tre parallella spår (Se nedan)

14:30 Fika

15:00 Pass 3 - Tre parallella spår (Se nedan)

17:00 Avslut för dagen, middag på egen hand.

 

SÖNDAG 22 OKTOBER 

Plats: Kulturhuset Klossen, Ålidhems centrum, Umeå
Till lördagens och söndagens program krävs anmälan via bilda.nu/ickevald2023

9:00 Pass 4 - World Café och konklusion.

12:00 Lunch

13:00 Avslut – Vi ses på ICKEVÅLD 2024!

 

TRE VALBARA SPÅR

Spår 1 - Alternativ till militarisering

Om militariseringens och den hårda politikens dilemman, och dess alternativ. 

Världen kapprustar, den internationella vapenhandeln pågår för fullt och Sverige deltar. Här hemma diskuteras också hårdare tag mot brottsligheten och utökade befogenheter för polisen.  Behovet av att verka för alternativ till våld, militarism och militarisering är stort, både nationellt och internationellt. Hur kan ickevåld utmana militarism och militarisering? Vilken betydelse har feminism, antirasism och antidiskriminering i kampen och arbetet för att möta samhällsproblem utan våld?

Spåret synliggör och diskuterar strategiska alternativ till militarisering och vapenmakt, men också till den politik som allt mer prioriterar hårdare tag mot gängvåld och brottslighet. Spåret uppmärksammar också konsekvenser av militarisering, och den förflyttning som skett mot att legitimera militär upprustning och en mer repressiv stat för att möta våld och sociala problem.

Deltagarna ges rikliga möjligheter att bidra till dialogen med kunskaper, erfarenheter och idéer. Resurspersoner som bidrar med inspel, erfarenheter och perspektiv är:

 • Nicholas Lunabba, grundare av Hela Malmö, och mottagare av Martin Luther King-priset 2022 (Medverkar på distans)
 • Ingvar Rönnbäck, grundare av och ordförande för Another Development Foundation
 • Malin Nilsson, generalsekreterare för Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet i Sverige (IKFF), en global feministisk fredsorganisation. IKFF arbetar för att avskaffa grundorsakerna till krig, omdefiniera säkerhet och främja feministiska perspektiv på fred.
 • Manel Rodrick, mångårigt engagerad i samhällsfrågor med fokus på jämlikhet, antirasism och inkludering. Under 2017-2023 styrelsemedlem i StreetGäris, en intersektionell organisation för kvinnor och ickebinära. Idag har Manel förtroendeuppdrag i Fairtrade Sveriges styrelse. Hon arbetar till vardags som utvecklingsledare på Järvaskolan i Kista.
 • Kerstin Bergeå, ordförande för Svenska freds- och skiljedomsföreningen.

 

Spår 2 - Klimat, hållbarhet, rättvisa

Klimatkrisen är ett faktum. Likaså annan människoskapad påverkan på ekosystem. Samtidigt riskerar utvecklingen av ”grön teknik”, biobränslen och andra omställningsförsök att bidra till människorättskränkningar och orättvisor.  Dessa frågor är inte minst kännbara för den samiska befolkningen. Vilken roll kan ickevåld spela för att möjliggöra klimaträttvisa och hållbar utveckling i Sápmi, Sverige och världen?

 • Arne Müller, frilansjournalist och författare med långt förflutet på Sveriges Television. Han har publicerat flera uppmärksammade böcker om klimat- och miljöfrågor, bland annat gruvnäringen och tillverkningen av elbilar. Han fick Grävande journalisters pris, Guldspaden, 2016. Hans senaste kritiskt granskande bok från i år har fått lysande recensioner och bär titeln: Norrsken-Drömmen om den gröna industrin.
 • Matti Blind Berg, förbundsordförande Svenska samernas riksförbund (SSR). Tidigare ordförande i Girjas sameby där en stor del av hans tid ägnades åt det så kallad Girjasmålet, där samebyn och SSR processade mot staten om ensamrätt till jakt/fiske ovan odlingsgräns. Ett mål där Högsta domstolen gav samebyn rätt. 
 • TBA

 

Spår 3 - Samskapande aktivism i en auktoritär tid

Demokratiindex sjunker globalt och fascistiska, auktoritära, rasistiska och misogyna rörelser vinner mark i det offentliga samtalet och ökar sitt inflytande politiskt. Vad är ickevåldets svar, och hur ser vi till att både våra rörelser och de mål vi sätter upp främjar rättvisa och delaktighet för alla?

Medverkande: TBA