STÅ UPP! STÅ EMOT! STÄLL OM!


14-16 OKTOBER | UMEÅ

Anmälan senast 10 oktober via bilda.nu/ickevald2022

OM ICKEVÅLD 2022

ICKEVÅLD 2022 - möjliggör för deltagare att i en gemensam resa utforska ickevåldets möjligheter i relation till platser och utmaningar för att väva en värld fri från våld. 

Spår 1: Världen - har en global utblick, för att sedan möjliggöra för deltagare att diskutera mobilisering och ickevåld i relation till globala utmaningar.

Spår 2: Sverige - går genom Sverige där dialogen om ett annorlunda Sverige börjar i den nödvändiga kampen mot rasism och sexism som förutsättning för demokrati och hållbar utveckling.

Spår 3: Sápmi - går genom Sápmi och sätter fokus på kampen för det samiska folkets rättigheter och på kampen mot rasism och kolonisering.

  

DELA & SPRID!

Följ, dela och sprid Ickevålds olika kanaler:

Instagram: @ickevald 
Twitter: @ickevald
Facebook: www.facebook.com/ickevaldsforum

Vill du bli uppdaterad via e-post om Ickevåld 2022 och möjligheter till fördjupning inom ickevåld? Skicka dina uppgifter till info@ickevald.nu. Dina adress- och personuppgifter hanteras av Studieförbundet Bilda i enlighet med GDPR

 

...